Plaatsgebrek

HUISREGLEMENT

Het huisreglement is bedoeld om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Dit voor
zowel de huurders, als de buren van het verhuurcomplex.

 • Niet roken, geen vuur
 • Geen sabotage, of misbruik maken van de brandbeveiliging & alarm installatie. De kosten worden berekend op de dader: minimaal €200,00 interventie brandweer.
 • De klink niet verwijderen op de nooduitgang in de garage poort , het kan ook uw leven redden!
  Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden (7u-21u) in het gebouw te bevinden. De garage poorten sluiten zich automatisch uit en het alarm gaat in werking. het is op eigen kosten als men u moet komen halen van de meldkamer € 150,00
 • Het is verboden om herstellingen en handel uit te voeren in het pand.
 • Het is niet toegestaan toxische , ontvlambare of gevaarlijke stoffen , aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.
 • Het is niet toegestaan toxische , ontvlambare of gevaarlijke stoffen , aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.
 • Het is te strengste verboden van vuurwerk , andere spring stoffen of wapens op te slaan!
 • Je plaatsgebrek badge is strikt persoonlijk, voorkom misbruik.
 • Indien je jouw inkombadge verloren bent of zoek, meldt het ons zodat we deze kunnen blokkeren.
 • Zie er op toe dat er geen personen mee naar binnen glippen die niet bij jou horen Bij het binnen of rijden.
 • Bij het verlaten van het pand, controleer of de garage poorten volledig gesloten zijn voor je vertrekt.
 • Voorkom schade aan de toegangspoort en uw voertuig. De garagepoort gaat na het batsen omhoog, pas daarna kan je binnen of buiten rijden.
 • Komt achterwaarts het pand ingereden, de maximale snelheid in het gebouw aub behouden tot 5 km/uur. stapvoets dus.
 • Gebruik alleen het door plaatsgebrek geleverde slot . Het is niet toegestaan een extra slot op uw box aan te brengen.
 • Bij niet tijdig betalen of verlaten wordt uw box geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht. Minimaal €50,00
 • Het afvoeren van vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. bij nalatigheid worden de kosten van de verwijdering aan de huurder doorberekend , met een minimum van € 25,00
 • Je opgeslagen goederen kan je niet laten verzekeren via plaatsgebrek ,dit gebeurt door jouw brandpolis. wij geven hiervoor een document dat je aan jouw verzekering moet melden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de goederen in uw box.
 • Laat geen transportkarretjes van plaatsgebrek in uw box staan.
 • Gebruik de brandbeveiliging en brandblussers alleen in geval van brand, dit wordt doorgegeven via een meldkamer naar de brandweer.
 • De nooduitgang in de garagepoort alleen BIJ brand gebruiken.
 • Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan de vestiging manager 0495 58 33 25 of per mail.
 • Na het uitchecken dient u de box leeg, schoon en vrij van slot achter te laten en de bats terug te bezorgen aan uw vestiging manager voor teruggave van de borg.
 • Zorg dat andere huurders , boven buren geen last van u ondervinden:
  • Zet de motor van uw voertuig uit
  • Voer uw afval af
  • Geen huisdieren
  • Geen geluid overlast
  • Zet de transportwagen terug op hun plaats.
Scroll naar boven